Coronamaatregelen vanaf 1 september 2021

 • Beslisboom

  Gebruik deze beslisboom om te beslissen of een leerling naar school mag of niet.

  Mondmaskers

  Kinderen in het basisonderwijs dragen geen mondmasker. Specifiek voor het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs zijn de mondmaskers niet langer verplicht. Leerlingen die een mondmasker wensen te dragen, kunnen dit.

  • Ouders houden zich aan de mondmaskerplicht.
  • Schoolpersoneel, essentiële derden* en vrijwilligers houden afstand of dragen een mondmasker in contact met andere volwassenen.
  Verluchting en ventilatie
  • Maximaal verluchten en ventileren blijft één van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen.
  • Elke klas is uitgerust met een CO2-meter.
  Handhygiëne
  • We voorzien net zoals vorig schooljaar mogelijkheden om de handen regelmatig te ontsmetten en te wassen.
  Schoolpoort – aankomst/vertrek
  • De afspraken rond het afzetten en ophalen van kinderen blijven net zoals vorig schooljaar gelden.
  Voor- en naschoolse opvang/studie
  • Voor- en naschoolse opvang en studie kunnen doorgaan.
  Extra-murosactiviteiten
  • Uitstappen zijn opnieuw toegelaten.
  Lunchpauze
  • De lunchpauze (boterhammen en warme maaltijden) wordt opnieuw georganiseerd in de refters.
  • De klasgroepen worden gescheiden en we voorzien vaste plaatsen voor de leerlingen.
  Verjaardagen
  • Trakteren bij verjaardagen wordt opnieuw toegelaten. Zorg ervoor dat de traktatie hygiënisch en zorgvuldig bewaard wordt.
  Speelplaats
  • De speeltijden kunnen opnieuw gelijktijdig en voor meerdere klasgroepen georganiseerd worden.
  Ouderstromen – aanwezigheid van ouders op school
  • We vermijden zoveel mogelijk de aanwezigheid van ouders tijdens de lesuren.
  • Oudercontacten kunnen plaatsvinden, met mondmasker en op afspraak.
  • Grote drukte moet worden vermeden.
  Inschrijvingen
  • Inschrijvingen en schoolbezoeken kunnen op school gebeuren op afspraak.
  Ziektesymptomen
  • Wordt je kind ziek op school, of vertoont het op school symptomen, dan nemen we telefonisch contact op om je kind zo snel mogelijk te komen halen.
  Evaluatie coronamaatregelen
  • Bij het begin van het schooljaar blijven deze maatregelen minstens gehandhaafd tot een nieuw evaluatiemoment eind september. Indien de omstandigheden het toelaten of het vereisen, kan het onderwijsoverleg altijd vroeger worden samengeroepen.

  * Essentiële derden zijn op school toegelaten indien hun aanwezigheid op school noodzakelijk is voor het behalen van de leerplandoelstellingen en in functie van de begeleiding van de leerlingen.