Creativiteit

 • Jozef is een man die niet alleen met zijn hoofd werkt. Hij maakt ook graag gebruik van zijn handen en zijn hart. Het geeft hem soepelheid en meer kansen om op een creatieve en goede manier in de wereld te staan.

  Creativiteit:

  Je kan en mag groeien, eigen mogelijkheden ontdekken en vorm geven.

  • Inspraak aan kinderen geven en benutten.
  • Kinderen zelf oplossingen helpen zoeken.
  • Openstaan voor ieders inbreng.
  • Creatieve werkvormen gebruiken.
  • Ruimte geven aan talenten van kinderen, leraren en ouders.
  • Creatief zijn in communicatie met kinderen en ouders
  • Zin voor humor hebben.
  • Het welbevinden en de betrokkenheid verhogen.
  • De kinderen kansen geven hun talenten te tonen.
  • Vernieuwend werken.
   
  Hoe maken we deze waarde concreet in onze school ?

   

 • LEERLINGEN
  affiches ontwerpen bij evenementen,
  ideeën uiten voor verbetering klas- en schoolwerking,
  zelf oplossingen formuleren bij problemen,
  kinderen schrijven artikels, kindcontact, leerlingendag.

 • ONS LATEN ZIEN
  schoolfeest, kerstmarkt, open deur dag,
  onthaal begin en afscheid einde schooljaar,
  tentoonstelling organiseren, speelplaatsactiviteiten,
  vrij podium, muzogroep, mamadag/papadag,
  grootouderfeest, fotoblog per klas.

 • INSPRAAK
  leerlingenparlement, ideeënbus,
  projecten uitwerken, uitwerken van
  thema’s, leerlingendag.

 • TALENTEN
  ouders betrekken bij initiatieven,
  vrij podium, ouders in de klas,
  naschoolse activiteiten in de lagere
  school, huppelclub in de
  kleuterschool, ochtendgym.

 • COMMUNICATIE
  schoolduifje (digitale nieuwsbrief), website,
  thema’s zichtbaar maken, leuke
  beloningssystemen, positief breed
  evalueren (groeigericht), knuffeljuf, agenda,
  heen –en weerschriftje, gimme.

 • WERKVORMEN
  contractwerk, klassenoverschrijdend werken, hoekenwerk,
  coöperatieve werkvormen, projectweek,
  middagactiviteiten, animatiethema,
  werkwinkels, fablab, medialab.