Praktisch

  • Aanvang en einde van de lessen

    De lessen beginnen stipt om 08.25 uur. De middagpauze is van 12.05 uur tot 13.30 uur. De schooldag eindigt om 15.30 uur, op woensdag om 12.00 uur.

    Voor en naschoolse opvang

    Er is gratis opvang onmiddellijk voor en na de lessen, respectievelijk van 08.00 uur tot 08.30 en van 15.30 uur tot 16.00 uur (woensdag 12.30 uur)

    De school voorziet ook in betaalde opvang, van 07.00 uur tot 08.00 uur en van 16.00 uur (woensdag 12.30 uur) tot 18 uur. Er is begeleide studie (betalend) van 15.30 uur tot 16.30 uur.

    De prijs voor de betaalde opvang bedraagt voor het eerste kind 1 euro per begonnen half uur, het tweede kind uit hetzelfde gezin betaalt 0,75 euro, het derde kind betaalt 0,50 euro. Door het uitreiken van een fiscaal attest door de school (de leeftijd voor aftrek van opvangkosten is opgetrokken van 3 tot 12 jaar) kan tot maximum 11,20 euro per kind per opvangdag voor aftrek in de personenbelasting in aanmerking genomen worden. (het eerste kind = het meest aanwezige kind)

    Middagmalen

    De kinderen brengen zelf hun boterhammen mee of kunnen een warme maaltijd verkrijgen op school.

    Bij de middagmaaltijd voorziet de school in water, fruitsap, soep, melk, chocomelk of drinkyoghurt. Er mag desgewenst ook een drankje meegebracht worden van thuis, echter GEEN koolzuurhoudende dranken of vruchtenfrisdranken (vb cola, limonade, oasis, … )

    Schoolrekening

    De leerlingen brengen geen geld mee naar school. Zij ontvangen tweemaandelijks een factuur met de gedetailleerde afrekening van het verbruik (drankjes, warme maaltijden, leeruitstappen,…). Eventuele bemerkingen aangaande de factuur moeten binnen de drie dagen aan de klassentitularis of aan de directie overgemaakt worden, daarna wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

    De ouders kunnen gebruik maken van een domiciliëringsopdracht (rechtstreekse inning zonder bijkomende bankkosten) of gebruik maken van de aangehechte overschrijvingsstrook bij elke afrekening. Om onnodige kosten en tijdverlies voor het opmaken van ‘herinneringen van betalingsplicht’ te vermijden raden wij het gebruik van domiciliëring aan. De nodige inlichtingen en inschrijvingsformulieren kan u op school bekomen.

    Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon mevr. Martine Vanden Berghe (secretariaat) en/of mevr. Lut Vermeir (zorgcoördinator). Er worden dan afspraken gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.

    Bij afwezigheid en annulatie kunnen kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als de school kosten heeft gemaakt en die niet kan recupereren.

    Verzekering

    In geval van ongeval dekt de schoolverzekering:

    • De lichamelijke schade aan een leerling geleden tijdens de schooluren, tijdens een door de school georganiseerde activiteit (vb. schoolreis, leeruitstap,…) en op de weg van en naar de school.
    • De stoffelijke schade aan een leerling overkomen door een materiële fout van de school (vb. blijven hangen met een kledingstuk aan een uitstekende nagel in een bank).
    • De schoolverzekering dekt niet:
    • De stoffelijke schade aan brillen of andere apparaten, tenzij er een lichamelijk letsel is.
    • De stoffelijke schade door een leerling veroorzaakt aan een andere leerling (vb. scheuren van een vest tijdens het spel).
    • De stoffelijke schade van en naar de school (vb. beschadiging van een voertuig bij een ongeval).

    Onderweg van en naar de school wordt bedoeld: de dagelijkse weg die het kind volgt (hoeft dus niet de kortste te zijn) en die het binnen een bepaalde tijdspanne aflegt. Wie dus na de school blijft slenteren op straat of aan een winkel en pas om 17.00 uur thuiskomt waar hij dat kan om 16.30 uur, riskeert dat bij een ongeval om 16.55 uur de verzekering niet meer tussenkomt omdat de normale tijdspanne overschreden is.

    Alle schadedossiers worden door het secretariaat behandeld.

    Voor vrijwilligers dekt de schoolverzekering de aansprakelijkheid van de vrijwilliger voor schade aan leerlingen, personeel, andere vrijwilligers en derden, toegebracht tijdens en door de uitoefening van de taken in opdracht van de onderwijsinstelling.

    Turnen en zwemmen

    De leerlingen dragen een turnuniform.

    Dit is een wit T­shirt met het schoolembleem, blauw broekje, witte kousen en witte turnpantoffels. Alles wordt voorzien van naam en in een turnzak gestopt. Het turnuniform wordt aangekocht in het begin van het schooljaar via een bestelformulier in het schoolkrantje.

    De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar gaan zwemmen naar het zwembad te Aalst.