Troeven

 • Onze school is niet ‘zo maar’ de enige school van de regio die een sterke groei kent!
  Onze groei hebben we in eerste instantie te danken aan iedere ouder en kind die gelooft in het kwalitatief onderwijs die we brengen.
  Wij, vanuit ons standpunt, vinden dat we de lat hoog moeten leggen om bij te dragen tot het succes van ieder leerling. Daarom een overzicht van een aantal van onze troeven..of..waarom jullie onze school meer dan de moeite waard vinden!

  Voor­ en naschoolse opvang

  Onze school beschikt over een aantal medewerkers die de naschoolse opvang voor hun rekening nemen. Naast onze medewerkers beschikken we ook over het nodige speelgoed om de kindjes een leuk ontspanningsmoment te bezorgen.

  Speelaccomodatie

  Zowel de speelplaats van de kleuters als van de groteren (tot 6de leerjaar) beschikt over een aantal ‘echte’ speeltuigen. Dit maakt de speeltijd nog leuker. We hebben ook speelhuisjes, goals voor de voetballers én basketringen voor de basketfanaten.

  Fietspooling

  In de lente en de herfst hebben we een aantal vrijwilligers die kinderen op bepaalde plaatsen met de fiets ophalen. Op deze manier kunnen we een aantal auto’s uit het straatbeeld weren en dus het verkeer een beetje veiliger maken voor de fietser. In groepjes, onder begeleiding, rijden we dan door naar de school. s’avonds gebeurt hetzelfde in omgekeerde volgorde.

  Niveaulezen

  Er is niveaulezen in het eerste, tweede en derde leerjaar. De leerlingen worden volgens hun leesniveau verdeeld in kleine groepjes. Tweemaal per week lezen de kinderen op eigen tempo en niveau o.l.v.leesouders en leerkrachten. Deze extra leestraining verbetert de leesvaardigheid van onze leerlingen.

  Voltijdse taakklas

  De bedoeling van deze klas is leerlingen afzonderlijk of in zeer kleine groepjes te begeleiden bij leermoeilijkheden of om lichte tekorten op de kortst mogelijke tijd in te halen. Naar de aanpassingsklas komen betekent dus: twee à drie keer per week een half uurtje met de taakleraar werken in een afzonderlijk lokaal. Voor de rest volgt uw kind de gewone lessen in de klas. Die extra begeleiding wordt steeds geregeld in samenspraak met de klassentitularis zodat uw kind zo weinig mogelijk mist van de lessen in de klas. Wij verwittigen u wanneer uw kind begeleid wordt in de taakklas of nodigen u uit voor een gesprek.

  Leesmoekes

  Zijn keitoffe mama’s en oma’s die een beetje tijd vrij maken om bij de kleutertjes te komen lezen.

  Computerklas

  Dankzij de inspanningen van de school, het oudercomité en de ICT werkgroep beschikt onze school over een PC­lokaal. Dit lokaal wordt gebruikt om kinderen te leren werken met een computer.

  Leerlingenparlement

  Onze school beschikt over een leerlingenparlement, om de betrokkenheid en de verbondenheid van de leerlingen bij het schoolgebeuren te vergroten door:

  • de klas- en schoolnoden bespreekbaar te stellen in groep
  • de leerlingeninitiatieven te bevorderen
  • de leerlingen inspraak te geven t.a.v. nieuwe afspraken, vernieuwingen,…

  Mevrouw Lutgarde maakt deel uit van het leerlingenparlement en praat met de verschillende leden over hun wensen en de dingen die de vertegenwoordigers van de verschillende klassen anders willen zien.

  Studiereis

  De 6e studiejaren gaan elk jaar op studiereis. Dit is het moment waarin de theorie met de praktijk kan getoetst worden.

  Boerderijklassen

  Een keer per jaar gaan de 2de studiejaren op boerderijklas. Daar wordt de boerderij niet alleen vanuit theoretisch standpunt bekeken maar ook vanuit praktisch standpunt..heb jij al eens een koe gemolken ??

  Zeeklas

  Het 6de studiejaar gaat op zeeklas. Tijdens de zeeklas gaan we op zoek naar de natuur aan de belgische kust. Heel wat werkjes moeten afgewerkt worden…maar..er is ook een keiwijze fuif ! ECHT COOL !!

  Sportklas

  Beentjes insmeren, goed trainen want als we op sportklas gaan is het de moeite waard! Dan sporten we er op los en halen we het onderste uit de kan.

  Zorgbreed werken

  We willen aan alle kinderen op onze school alle kansen geven om zich ten volle te ontplooien. Daarom willen wij zorgbreed werken. Dit houdt in dat de school een aantal initiatieven neemt om :

  • alle leerlingen niveaugericht te begeleiden
  • taalvaardigheid te stimuleren
  • de ouderbetrokkenheid te vergroten
  • de kinderen ook op sociaal­emotioneel vlak te ondersteunen
  • zelfstandig werken en intercultureel leren te bevorderen
  • de oriëntatie & doorstroming naar andere niveaus te vergemakkelijken.
  • De initiatieven worden steeds uitgeschreven in een werkplan.

  Extra­murosactiviteiten

  Er zijn sportklassen, bosklassen of zeeklassen, boerderijklassen, studie­ en schoolreizen.

  We nemen ook regelmatig deel aan activiteiten georganiseerd door de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) of door de gemeente.

  Gimme

  De school maakt gebruik van Gimme, een digitaal platform op maat gemaakt voor scholen en verenigingen. Gimme laat ons toe op een vlotte en eigentijdse manier digitaal te communiceren met de ouders (en grootouders!) van onze kinderen.

  Na een succesvolle testfase met 3 klassen gedurend 1 jaar is Gimme in gebruik sinds het schooljaar 2016-2017 voor alle klassen. Meer gedetailleerde informatie over hoe Gimme gebruikt wordt in de school kan je vinden op deze pagina .

  Schoolduifje

  Het is een activiteitenkalender die bij het begin van elke maand meegegeven wordt en waarin allerlei info staat, zoals uitnodigingen vanwege het ouderraad of vanwege de school voor feesten of geplande activiteiten, leeruitstappen, vakantieregelingen e.d.

  Schoolkrant

  Ons schoolkrant je biedt heel wat interessante en belangrijke informatie naar kinderen, ouders en grootouders toe. Je krijgt via dit contactblad een kijk op het schoolleven: afspraken, vakantiedagen, activiteiten, familienieuws, werking oudercomité, enz…

  Ouderraad

  De ouderraad is een actieve groep van ouders die een beetje van hun vrije tijd willen opofferen om de school extra steun te geven daar waar nodig, maar ook om zijn input vanuit het standpunt van de ouders te bekijken en toe te lichten. Dankzij dit forum dragen wij ons steentje bij voor ieder leerling.

  Oudercontacten

  We organiseren drie maal per jaar een contactavond.

  In september verneemt U in de klas van uw kind meer informatie over de specifieke klassenwerking.

  Aan het einde van het eerste semester is er voor alle klassen een individueel oudercontact met voor de lagere klassen een bespreking van het rapport. Op het einde van het schooljaar is er een individueel oudercontact in functie van de overgang naar de volgende kleuterklas of leerjaar.

  leder jaar organiseren wij een opendeurdag. U kan er de school in haar totaliteit leren kennen.