Kwaliteit

 • Jozef is een vakman. Wat hij doet probeert hij op een goede manier te doen. Hij neemt de tijd om dit ook aan Jezus te leren. Toch verplicht hij tot niets en laat ruimte voor de persoonlijke groei.

  Kwaliteit:

  Samen leren in een zorgzame sfeer, met een vernieuwende open kijk waarin kinderen kunnen groeien in zelfstandigheid.

  • Zoeken naar wat kinderen kennen en kunnen.
  • Aandacht hebben voor het ‘totale’ kind (hoofd, hart, handen).
  • Interactief leren.
  • Duidelijk communiceren met ouders.
  • Intens samenwerken met de verschillende schoolparticipanten.
  • Zorgbreed en kansenrijk onderwijs; aandacht hebben voor diversiteit vanuit het M­decreet.
  • Doelgericht werken (plannen, uitwerken, evalueren en bijsturen) vanuit het ZILL­leerplan
  • Katholiek onderwijs Vlaanderen.
  • Omgevingsonderwijs / omgevingsboek.
  • Vernieuwend werken.
  • Stimuleren en uitdagen.
  • Ruimte/tijd geven.
  • Reflecteren om vooruit te komen.
  • Werken vanuit een visie.
  • Verantwoordelijkheid delen.
  • Aanbieden van een onderwijsaanbod met aandacht voor de verschillende leerdomeinen met focus op leeskwaliteit en leesplezier bevorderen.
   
  Hoe maken we deze waarde concreet in onze school ?

   

 • VERNIEUWEND WERKEN
  volgen van training, opleidingen
  nascholingen, samenwerken tussen
  collega’s, gebruiken van aangepaste
  leermethodes en materialen,
  workshops fablab, talentenkaart,
  studiereizen, computerklas –
  computer – chromebooks –
  tablets in de klas.

 • LEERLINGEN
  reflecteren op eigen handelen,
  aandacht voor foutenanalyse,
  reflecteren over leerhouding,
  kindcontact,interactie
  tussen leerlingen.

 • COMMUNICATIE
  informele contacten, infomomenten
  voor ouders, oudercontact,
  kindcontact, oudervertelgesprek,
  inspraak van ouders,
  open klasmoment
  kleuterschool
  eind augustus, opendeur
  moment, info in de schoolkrant,
  overleg met ouderraad en
  vriendenkring, gimme,
  vernieuwde website, fotogallerijen,
  facebookpagina.

 • ZORG-PASSIE
  bijhouden van observatiegegevens,
  aandacht voor vaardigheden en
  attitudes, degelijke rapportering,
  kind volgsysteem, werken met een
  klasfoto, voldoende deskundigheid
  en materialen om zorgleerlingen
  te helpen, klasbesprekingen en
  overgangsbesprekingen.

 • KLAS- EN SCHOOLOMGEVING
  verzorgde klassenwanden,
  werken met computers in de klas
  of in de computerklas, samen
  zorgen voor een verzorgde
  speelplaats, schoolomgeving
  benutten in thema’s,
  digitale borden in de derde
  graad, beamers, chromebooks,
  tablets, studie uitstappen.

 • BEWAKEN
  Bijhouden van outputgegevens,
  deelname aan genormeerde
  proeven VCLB, bijsturen van
  schoolwerking vanuit bevraging
  kinderen/ouders, deelname aan de
  kangeroewedstrijd voor wiskunde en
  technologie olympiade,
  interdiocesane proeven zesde
  leerjaar, peilingonderzoeken van de
  Vlaamse overheid.

 • SAMENWERKING
  Info vanuit Vlaamse overheid /
  Katholiek onderwijs Vlaanderen,
  ouderraad, vriendenkring,
  scholengroep, scholengemeenschap.

 • STIMULEREN EN UITDAGEN
  gedifferentieerd werken, aanbieden
  van hoeken- en contractwerk,
  projectenuitwerken, pluslezen,
  werkwinkels, klas doorbrekend
  werken, coöperatieve werkvormen,
  kwartierlezen.