Verbondenheid

 • Jozef voelt zich verbonden met Jezus, Maria en God. Hij heeft die keuze in alle vrijheid gemaakt en neemt de volledige verantwoordelijkheid. Hij probeert het ook in moeilijke tijden goed te doen op een weinig opvallende manier.

  Verbondenheid:

  Samen leven en verantwoordelijkheid dragen met respect en waardering voor jezelf, de anderen, de omgeving, de natuur en De Andere.

  • Kinderen kansen geven om hun talenten op een positieve wijze te ontwikkelen.
  • Kinderen in contact brengen met de natuur, het heden, verleden, de toekomst en de ontwikkeling ervan.
  • Kinderen gevoelig maken en bewust doen worden voor het mysterie van het leven.
  • Kansen bieden om schoonheid te ontdekken en te beleven.
  • Op een positieve manier samenwerken met het schoolbestuur, de scholengemeenschap, het personeel, de leerlingen en hun ouders.
  • Samen zorgen voor de hele schoolgemeenschap.
  • Oog hebben voor wie het moeilijk heeft.
  • Als team werken aan de opvoeding en onderwijs van kinderen met respect voor de eigenheid van de kinderen en hun ouders.
  • Als een (h)echt team samenwerken.
  • Samenwerken met parochie, gemeente, lokale gemeenschap en externe hulpverleners.
  • Solidariteitsacties organiseren voor mensen rondom ons, dichtbij en veraf.
   
  Hoe maken we deze waarde concreet in onze school ?

   

 • SCHOLENGROEP PRIESTER DAENS
  COLLEGE, SCHOLENGEMEENSCHAP
  KABORA, ONDERWIJSRAAD ERPE-MERE
  uitwisselen van informatie.

 • LERARENTEAM
  gestructureerd en spontaan
  overleg, personeelsvergadering
  en studiedagen, werkgroepen,
  teambuildingactiviteiten,
  naschoolse sportactiviteiten

 • OMGEVING EN NATUUR
  activiteiten in samenwerking
  met het rusthuis,leeruitstappen
  en meerdaagse uitstappen,
  naschoolse activiteiten met
  externe verenigingen, speelweide
  en blote voetenpad wijkafdeling,
  kunstgrasveld peuterhuis.

 • OUDERS
  oudercontacten, oudervertelgesprek,
  digitale nieuwsbrief, ouderraad,
  vriendenkring, informele
  contacten, eetouders, hulp van
  ouders bij vervoer van
  leerlingen, leesouders, fietsouders,
  website.

 • STIMULEREN EN UITDAGEN
  gedifferentieerd werken, aanbieden
  van hoeken- en contractwerk,
  projectenuitwerken, pluslezen,
  werkwinkels, klas doorbrekend
  werken, coöperatieve werkvormen,
  kwartierlezen.

 • SCHOOL
  uitwerken van een jaarthema met maandelijkse actiepunten,
  projectweken, evenementen: schoolfeest, kerstmarkt,
  carnavalsfeest, grootouderfeest, Sint-Maartenfeest,
  Strapdag, eetfestijn, einde schooljaarreceptie,
  mamadag/papadag.

 • LEERLINGEN
  samen leven en werken, sportdagen,
  MOEV-activiteiten, middagactiviteiten,
  dansen, huppelclub, leerlingen-parlement,
  kindcontacten, kringgesprekken, knuffeljuf,
  culturele activiteiten, zesde leerjaar maakt
  kennis met secundaire scholen, 
  klas- en schoolafspraken,
  derde kleuterklas maakt kennis met
  eerste leerjaar ((brugactiviteiten
  ism brugfiguur)