schoolduifje augustus 2019

2 september 2019

Beste leerlingen,

Beste ouders,

Beste lezers,

De vakantie is voorbij. Hopelijk genoten jullie van een deugddoende vakantie zonder al te veel zorgen. Alles is nieuw: het schooljaar, de juf/meester, vrienden, je boeken, je schrijfgerief,… je goede voornemens.

Ben je ingeschreven in de kleuterklas, dan kom je in een boeiende wereld terecht. Kom je naar het eerste leerjaar, dan gaat een nieuwe wereld voor je open. Als je nieuw bent op onze school zal de aanpassing wat tijd vragen. We zullen je hierbij helpen.

Welkom op school. Fijn dat je er bij bent. Klaar voor een fantastische (w)onderzoekende tocht? Samen op weg met de klasgenoten, meer moet dat niet zijn. Elkaar dragen als er verdriet is. Elkaar helpen waar het kan. Samen plezier maken. Zo wordt het een bijzonder tof schooljaar!

Met het jaarthema ‘(w)onderzoekers’ willen we samen met de leerlingen werken aan initiatief en verantwoordelijkheidszin. Het is belangrijk dat leerlingen initiatief en eigen beslissingen durven nemen en dat ze dat op een verantwoorde manier leren te doen, met respect voor anderen. Tijdens het schooljaar zullen vijf thema’s (Gezonde en veilige levensstijl, zelfregulerend vermogen, onderzoekscompetenties, ondernemingszin, engagement voor duurzame ontwikkeling) op klas- en schoolniveau behandeld worden.

Het evaluatiebeleid wordt in het verlengde hiervan bijgestuurd. In de lagere school wordt het leefhoudingenrapport vervangen door een groeiportfolio. Gedurende het schooljaar maken we gebruik van vier groeiniveaus die leerlingen motiveren om te groeien en beter te worden in bepaalde competenties en hun kwaliteiten verder te ontplooien. Daarnaast zullen de leerlingen ook zelf kunnen nadenken over mogelijke actiepunten. Deze zelfevaluaties zullen gebruikt worden als basis voor leerling/leraargesprekken. Na elke periode zal er via het groeiportfolio feedback gegeven worden aan de leerlingen (en ouders) en dit op een visuele manier. In de kleuterschool starten we met een traject rond procesgericht volgen van de ontwikkeling van kleuters.

Binnen het implementatietraject 2019-2020 van het nieuwe leerplan ZILL (Zin in leren, Zin in leven) gespreid over drie schooljaren starten we met de focus op het verkennen en verdiepen van de ontwikkelvelden ‘Oriëntatie op de wereld’ en ‘Muzische ontwikkeling’. We zullen op regelmatige tijdstippen via de digitale nieuwsbrief informeren over dit traject.

Het zorgbeleid wordt verder geoptimaliseerd en uitgebouwd. Dit schooljaar maken we kennis met het vernieuwd zorgvademecum. Zorgzaam omgaan met leerlingen blijft de prioritaire opdracht van iedereen op onze school.

De renovatiewerken aan ‘de houten chalet’ in de kleuterschool Bosstraat zijn afgerond. De vernieuwde polyvalente eet- en recreatieruimte kan vanaf 2 september door de kleuters en hun juffen in gebruik genomen worden. In een tweede fase zal de aanpalende oude overdekte ruimte hernieuwd worden.

In deze digitale nieuwsbrief willen wij u ook graag informeren over o.a. de komende activiteiten, info bijdrageregeling, schoolfotografie, personeelsformatie, ….. Op maandag 2 september krijgt uw kind een bundeltje met papieren intekenstrookjes mee naar huis. Wil deze strookjes ingevuld terug meegeven op dinsdag 3 september?

De schoolbrochure werd aangepast aan de nieuwe regelgeving. Verder in deze nieuwsbrief vinden jullie een overzicht met de belangrijkste wijzigingen.

Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat je in onze school stelt.

Alle participanten, schoolbestuur, directie, lerarenteam, ouderraad/vriendenkring, schoolraad zullen zich ten volle inzetten voor het onderwijs en de opvoeding van uw kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.

We zijn partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek.

We kijken alvast uit naar maandagmorgen 8u25.

Alle kinderen van de lagere school verzamelen aan het podium op de benedenspeelplaats. We stellen het leerkrachtenteam voor en na het overlopen van de klaslijsten wordt iedereen verwacht in zijn of haar klas. Ouders zijn eveneens welkom in de klas voor een kort ontmoetingsmoment. De kleuters mogen rechtstreeks naar hun klasje gaan bij hun kleuterjuf.

Voor iedereen een super fijn schooljaar gewenst!

 

Werner Rasschaert, Directeur
Ann Vidts, Beleidsondersteuner

 

De volledige inhoud van dit schoolduifje vindt je hier.